Přeskočit na text

Jsme otevřeným společenstvím, které vnímá dnešní dobu jako výzvu a příležitost k vnitřní proměně, a současně k proměně vnější. Z tohoto důvodu se hlásíme k celosvětovému hnutí měst změny formulovanému prostřednictvím iniciativy „Transition Network (Síť změny)“*. Rádi bychom na místní úrovni zmírňovali dopady našich aktivit na Zemi a prohlubovali v každém z nás zodpovědnost za stav prostředí i společnosti, ve které žijeme. Současně s tím si uvědomujeme, že se jedná o tvůrčí kolektivní proces, ve kterém se společně učíme komunikaci, toleranci, spolupráci a radosti.

Pilotním projektem Transition Town se stal projekt Transition Town Totnes, který od roku 2006 začal Rob Hopkins se svými přáteli rozvíjet do podoby konkrétního modelu „města změny“. Síla Hopkinsovy původní vize i jeho angažovaný optimismus, jeho krédo, že „Budoucnost bez ropy může být lepší než je naše současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.“ vedly k založení Transition Network (Sítě změny) a k dalšímu šíření tohoto hnutí nejen v Anglii a v Irsku, ale po celém světě. Hnutí Transition Town, označené BBC za „největší urbánní mozkový impuls století“, čítá dnes víc než 1 800 registrovaných iniciativ ve 43 zemích světa. Film In Transition 2.0 (možno nastavit slovenské titulky).

*[Co je iniciativa Transition? Je to místo, ve kterém proces vedený komunitou pomáhá městu-obci-místu stát se silnějším a šťastnějším]