Přeskočit na text

Pozvánka na setkání

kdy: v úterý, 21. ledna 2014

v kolik: od 16:00 do 18:00

kde: v Městské knihovně Příbor

téma: Města změny (Transition Towns) aneb jak se Britové připravují na ekonomicky a ekologicky nejistou budoucnost uvidíme ve filmu In Transition 2.0

Budoucnost bez ropy může být lepší než současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.Rob Hopkins

Transition Towns jsou stále poměrně novým po světě se šířícím konceptem, který reaguje na problematiku ropného zlomu a klimatické změny. Jde o model komunitní iniciativy, která se snaží hledat lokální praktická řešení pro problémy spojené s klimatickou změnou a ropným zlomem. V praxi tvoří iniciativu Transition Town skupina lidí, obyvatel určitého města či oblasti, kteří společně pracují na aktivitách a projektech k tématům jako jsou lokální potraviny, úspory energie, podpora lokální ekonomiky apod.

info: Alena Malíková, PRO-BIO regionální centrum Moravská brána, Tyršova 705, Příbor, +420 604 905 611