Přeskočit na text

Tajemná zahrada

Naším přáním je, aby zahrada byla příjemným místem k setkávání, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, sdílení, tvoření…
Pro občany Příbora i přespolní, neboť Příbor je krásným místem k životu…

Zdroj fotografie: artenatura.altervista.org

záměr: Využít potenciálu místa přerostlé okrasné školky v Klokočově (naproti drůbežárně) a přilehlých pozemků, k přerodu v lákavý společný prostor utvořený v přírodním stylu.

Tématické celky: Lesopark, komunitní zahrada, přírodní koupací biotop, mokřad, ovocný sad, land artové prvky.

Lokalizace místa záměru

Ortofoto místa záměru

Lesopark

Úprava původního porostu výsadby okrasné školky pro účely relaxace, doplněné herními aktivitami. Probírkami suchých stromů, keřů a dosadbami vytvoříme různorodá místa s odlišnou náplní:

Stávající porost chceme přetvořit v lesopark s aktivním zapojením dětí z mateřských, základních škol, gymnázia, dětského domova a ZUŠ.

Současný stav porostu

Inspirace čerpána ze zdrojů: Tvorba Andy Goldsworthy, Bonnie Gale, trantos.cz, fb: Vrbové stavby

Komunitní zahrada

Je maloobjemová forma příměstského zemědělství s nadstavbou přátelských vztahů.

KPZ - komunitou podporované zemědělství, bedýnkový systém.

Komunitní zahrada může mít mnoho podob, obvykle vycházejících z místa, kde se provozuje. My bychom rádi realizovali zahradu s produkčními záhony zeleniny, bylin, květin, se sortimentem drobného ovoce. Technickým zázemím zahrady by měl být slaměný dům s hliněnými omítkami.

Zahrada bude místem nejen společného pěstování, ale i setkávání při různých tematických akcích.

Každý, kdo má chuť společně pěstovat, je zván.

Film o komunitním pěstování v Anglii: (youtube)

KOMUNITNÍ ZAHRADY v ČR: kpzinfo.cz

Zdroj fotografie: kom-pot.cz

Zdroj fotografie: kpzinfo.cz

Přírodní koupací biotop

Je způsob koupání, ve kterém čištění vody probíhá biologickou cestou pomocí rostlin a vrstev kačírku, nikoliv pomocí chemických technologií. Tím je ideální pro osoby, kterým nevyhovuje chlórovaná voda.

Plánované části biotopu: koupací část, brouzdaliště, čistící rostlinná část.

Koupání by mohlo být doplněno zázemím s občerstvením z místních zdrojů a sportovišti. U areálu nebude budováno velkokapacitní parkoviště. K dispozici budou záchytná místa k parkování. Zájemci se dostanou na místo procházkovou trasou podél řeky Lubiny, či po místní obslužné komunikaci na kole, koloběžce, bruslích.

Koupací biotop v Rakousku

Brouzdaliště

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOPY v ČR: Kovalovice u Brna, Bohuslavice u Kyjova, Bantice u Znojma, Dobřany u Plzně, Šiklův Mlýn u Zvole nad Pernštejnem, Praha Radotín, Litovel a další

Mokřad

Mokřad je terénní deprese s vodou, osídlená živočichy, rostlinami. V naší lokalitě by mohla vzniknout kaskáda přírodních tůněk různých velikostí a hloubek. Voda v krajině má velký význam pro zvýšení druhové diverzity (rozmanitosti) a zlepšení mikroklimatu.

Inspirační foto

Inspirační foto ,Inspirační video

Ovocný sad

Naší touhou je vysázet sad ovocných stromů různých druhů, sloužící jako genofond starých regionálních odrůd. Součástí sadu by byla i výsadba dalších rozmanitých druhů drobného ovoce s podrostem léčivých bylin. Vznikl by tu takový jedlý háj, třeba jednou i se sušárnou ovoce.

Zdroj fotografie: Thinkstockphotos.com

Zdroj fotografie: http://gillesarbour.files.wordpress.com

Land art

Land artové prvky propojí předešlé části zahrady a oživí krajiny skulpturami. Při jejich tvoření chceme zapojit tvořivé nadšence a žáky místní ZUŠ, pořádat zde ateliéry v krajině.

Zdroj inspirační fotografie: www.gavlovsky.cz

Inspirační foto z Hostětína

Zdroj inspirační fotografie: Clayton Cubitt

Jednotlivé části Tajemné zahrady

Poslání zahrady

Naším přáním je, aby zahrada byla příjemným místem k setkávání, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, sdílení, tvoření… Pro občany Příbora i přespolní, neboť

…Příbor je krásným místem k životu…

MOŽNOST ZAPOJENÍ OBČANŮ

Rádi přivítáme aktivity lidí, kteří mají chuť společně sdílet radost z tvůrčího procesu a postupných výsledků. Můžete se zapojit různou formou (nápady, prací, materiálem, jakkoliv jinak).

info: Alice Hambálková